Fra vrede til håb – rabbinerens bud på en bedre verden

Verden står over for en række store udfordringer, men meget få af tidens store tænkere er i stand til at anskue problemerne fra et perspektiv, hvor verden ses som et samlet hele – altså hvor modsatrettede interesser nok ses som en konflikt, men også som to sider af...

Jødiske og muslimske unge prises for dialogprojekt

“Vi er så glade og stolte over netop Finn Nørgaard Prisen,” siger leder og stifter af De Nye Stemmer, Eva Bøggild, som også er redaktør af nærværende udgivelse, onlinemagasinet Goldberg. ”Vi vil gerne fortsætte med at nedbryde fordomme gennem dialog og håber, at...

Frankrig, Tyrkiet og det armenske folkedrab

Eksemplerne er mange, og den tyrkiske regering reagerer stort set ens hver gang: Ambassadøren trækkes hjem og erstattes af flammende retorik, tunge delegationer, trusler om sanktioner og annullerede kontrakter. Efter nogle uger eller måneder er sagen ude af pressen,...

“You can rely on us”

JERUSALEM – En kold februardag i 1947 stod skibet Ulua ind i Københavns havn. Det var isvinter, og Ulua skulle egentlig have anløbet Trelleborg i det sydlige Sverige, men pakis havde lukket havnen dér. Kaptajn Eliav ombord vidste, at han var i overhængende fare for at...