OM GOLDBERG

Sorte jøders oplevelse af racisme. Den politiske situation på Vestbredden i Israel. Stigende antisemitisme i Europa. Små menigheders kamp for overlevelse. Israelske serier på Netflix. Minoritets-identitet i en kærnkelsestid. Aktuelle udstillinger, nye bog- og musikudgivelser. Alt det, og mange andre spændende emner og artikler, kan man stifte bekendtskab med og læse om i nyhedsmediet Goldberg.

Goldberg er et online nyhedsmedie, hvis prisme er den jødiske minoritet, men magasinet beskæftiger sig med identitetsspørgsmål, der også har relevans for mange andre minoriteter. Hver uge kan du læse nye artikler, få indblik i kultur- og samfunsforhold, og blive opdateret med politiske nyheder og aktuelle historier, der vedrører den jødiske verden.

Goldberg udgiver også et ugentligt Nyhedsbrev, som man gratis kan skrive sig op ved henvendelse til tine@goldberg.nu til, og gennem ugen kan man ligeledes følge med på Goldbergs Facebookside.

Goldberg er et online nyhedsmedie. Fra 2007 til 2013 udkom Goldberg i en printversion med i alt 36 numre og tilsammen ca. 450 artikler.

I marts 2017, nøjagtig 10 år efter grundlæggelsen, blev Goldberg relanceret i en onlineudgave, med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens Innovationspulje til udvikling af nyhedsmedier. Artiklerne er lige så mangfoldige som før og præget af tænksomhed, aktualitet, originalitet og engagement med fokus på relevante og dagsaktuelle nyheder. Men der kan stadig bladres i guldgruben af arkivartikler.

I foråret 2019 overgik Goldberg til Forlaget Multivers og planen er at udkomme med et årligt trykt magasin. Det første forventes at udkomme til maj 2021. Abonnerer man på Goldberg, vil man fremover modtage et årligt magasin samt blive inviteret til en række events.

Velkommen til Goldberg!

HOLDET BAG GOLDBERG

Ansvarshavende redaktør

Tine Bach

Tine Bach

Cand. mag i nordisk litteratur og minoritetsstudier, ph.d. i jødisk litteratur 2001 ved Institut for Nordisk Filologi (NorS), Københavns Universitet og forskningsadjunkt samme sted fra 2002-2004. Hun er desuden anmelder og bidragyder til en række tidsskrifter og har tidligere udgivet Nu bor vi her. Jødiske livshistorier fortalt af 12 kvinder (Tiderne Skifter 2012), Exodus. Om den hjemløse erfaring i jødisk litteratur (Forlaget Spring 2004) og Mellem drøm og dilemma. Dansk zionisme 100 år (DZF 2003). Tine Bach var med i redaktionen på Magasinet Goldberg fra 2007-2008 og har været ansvarshavende redaktør af Jødisk Orientering fra 2015-2019. 1. maj 2019 tiltrådte Tine Bach som ansvarshavende redaktør for Goldberg.

Tilknyttede skribenter

Susanne Bernth

Sara Kviat Bloch

Hans Henrik Fafner

Ditte Goldschmidt

Fran Hopenwasser

Jeanne Kempinski

Noa Agnet Metz

Hanne Trautner-Kromann

 

Bestyrelse, Goldberg Media ApS

Henrik Borberg (Formand)

Eva Bøggild

Christopher Borberg

Martin von Haller Grønbæk