Verden står over for en række store udfordringer, men meget få af tidens store tænkere er i stand til at anskue problemerne fra et perspektiv, hvor verden ses som et samlet hele – altså hvor modsatrettede interesser nok ses som en konflikt, men også som to sider af samme sag. 
En af dem, der kan, er Storbritanniens tidligere overrabbiner Lord Jonathan Sacks.
I stedet for blot at se højrefløjen fra venstrefløjens perspektiv eller venstrefløjen fra højrefløjens perspektiv – hvilket kan være sympatisk nok – kan han se og forholde sig til hele det politiske landskab på én gang.
Sacks kan også se både det politiske, det økonomiske, det sociale og det menneskelige. Han har med andre ord systemperspektiv.

At Sacks således er i stand til at hive sin tænkning ud af helheden og se denne helhed fra en mere kompleks vinkel, er ikke så underligt.
Inden han blev rabbiner, studerede han filosofi, og han har desuden en indgående forståelse af både økonomi, psykologi og naturvidenskab. Han kan kombinere viden fra forskellige domæner og overføre viden fra det ene emne til det andet. Det har han efterhånden vist i en række bøger. 
Nu gør han det også i seks videoer, som kommer online i løbet af 2018.
Den første hedder Politics of Hope og handler om forholdet mellem markedet og politik, mellem staten og samfundet, og mellem en kontrakt og en pagt.

 

Hvis vi fokuserer meget mere på samfundet og på, hvad Sacks kalder ”samfundspakten” end på markedet og den politiske magt, kan vi skabe fungerende samfund, mener han. Og vi kan skifte hadefuld og konfliktfyldt politik ud med håb.

Forholdet og forskellen på en aftale og en pagt har Sacks tidligere beskrevet i bl.a. bogen The Home We Build Together: Recreating Society.
Bag alle Rabbi Sacks’ bøger ligger en rig og kompleks forståelse af mennesket og vores både materielle og åndelige behov. Hans tænkning giver nogle af de bedste bud på, hvordan vi kan skabe duelige samfundsløsninger i det 21. århundrede. 

Share This