Den oversete avantgardemaler

Den oversete avantgardemaler

Kunsthistorien elsker kunstnere, hvis markante og nyskabende kunst kan betragtes som led i en kæde, hvor hvert nyt led er en fornyelse af det kunstneriske udtryk. Omvendt kan det være svært at få plads til kunstnere, som måske nok er originale og nyskabende, men hvis...
Ind i mørket

Ind i mørket

Kunsthistorien er fuld er kunstretninger og bevægelser, hvis navne signalerer alt muligt andet end bare det kunstneriske indhold. Nogle navne udspringer af den første nedladende kritik (som impressionismen og fauvismen), andre har karakter af en tilbageskuende og...

Den første danske mæcen

Da Mendel Levin Nathanson trådte ind ad døren til sin lejlighed sammen med sin hustru Esther efter en audiens hos kongen, sikrede han sig en plads i den danske kunsthistorie, takket være maleren C. W. Eckersbergs berømte familiebillede. Han kunne samtidig se tilbage...
Da Eva Hesse sprængte skulpturens rammer

Da Eva Hesse sprængte skulpturens rammer

Med jævne mellemrum opstår der debat om de kvindelige kunstneres position og karrieremuligheder i kunstverdenen. Et af de spørgsmål, der med rette stilles, er: Hvorfor er der ikke (flere?) kvindelige kunstnere, der har fået lov at ændre kunsthistoriens gang....

Guldalderens jødiske malere

Hvis man kaster et blik på en liste over den danske guldalders største og mest kendte kunstnere, falder det i øjnene, at der slet ingen jødiske navne er blandt dem. Dette kunne selvfølgelig have den nærliggende forklaring, at der i perioden simpelt hen ikke var nogen...