Krystalnatten – en påmindelse om vores fælles ansvar

Det er interessant for os, der er samlet her i aften, at mange måske har fået den opfattelse, ​​at der ikke længere er brug for Holocaust Educational Trust, fordi opmærksomheden ved farerne ved racisme og diskrimination og behovet for ligebehandling aldrig har været...

Jødisk maler satte dagsorden i tysk kunst

Rædslerne før og under Anden Verdenskrig fylder så meget i den almindelige bevidsthed, at vi let kommer til at glemme den fremtrædende position, mange jøder havde i Tyskland, før nazisterne kom til magten. De tragiske begivenheder overskygger let den kendsgerning, at...

Dobbeltmoral

Når vesteuropæiske politikere forsvarer friheden til at gøre nar ad religion, hævder indignerede muslimer, at der er tale om skadelig, måske islamofobisk, dobbeltmoral. ”Hvis man betvivler Holocaust, ryger man i fængsel,” udtalte Mahmoud Ghozlan, talsmand for Egyptens...

De nordiske skæbner

Danmark Det jødiske befolkningstal i Danmark lå i 1917 på omkring 6.000, hvoraf fattige ”østjøder” udgjorde halvdelen. Den russiske zars pogromer havde sendt dem på flugt, og nogle tusinde slog sig ned i København, mens flertallet drog videre til USA. Det var en...

Slagteren & Skrædderen

Folle Bodin blev nervøs og fik svedige hænder, hver gang den højtstående tyske officer kom ind i den familieejede skrædderbutik, Golmans Skrædderi, i Istedgade på Vesterbro for at få syet eller repareret noget. Han tvivlede ikke på sine faglige evner – han havde ry...