Fyldte chokolader for øregangen

I årene 1929-33, dvs. i radioens barndom, fortalte filosoffen Walter Benjamin i tysk radio en række fantastiske historier, skrevet af ham selv. Et udvalg af dem kan nu læses på dansk, udgivet af det nystartede Forlaget Senmund. Udvalget er lige så varieret som...

Jødisk maler satte dagsorden i tysk kunst

Rædslerne før og under Anden Verdenskrig fylder så meget i den almindelige bevidsthed, at vi let kommer til at glemme den fremtrædende position, mange jøder havde i Tyskland, før nazisterne kom til magten. De tragiske begivenheder overskygger let den kendsgerning, at...

Realpolitik og de nyttige idioter

De fleste vil nok undre sig over, at Libyens Gaddafi og Syriens Assad overhovedet kan komme på tale som medlemmer af FN’s menneskerettighedskommission. Ikke desto mindre har førstnævnte været medlem og sidstnævnte er på tale som nyt medlem. Gaddafi har endog stiftet...

Rose Ausländer fra Czernowitz

Rosalie Beatrice Scherzer blev født i Czernowitz den 11. maj 1901. Czernowitz var dengang provinshovedstad i det østrig-ungarske kejserriges østligste kronland Bukovina, og blandt byens omtrent 150.000 indbyggere var der både tyskere, rumænere, ukrainere, polakker,...

Den første danske mæcen

Da Mendel Levin Nathanson trådte ind ad døren til sin lejlighed sammen med sin hustru Esther efter en audiens hos kongen, sikrede han sig en plads i den danske kunsthistorie, takket være maleren C. W. Eckersbergs berømte familiebillede. Han kunne samtidig se tilbage...