Den nydelige dame med den grumme fortid

Clara Schultz boede på Østerbro i København med sine to ugifte døtre. Hun var en nydelig, kultiveret kvinde – enke efter en søofficer – blev 100 år gammel og døde i 1963. Men inden da blev hun hvirvlet ind i de mest dramatiske hændelser i det 20....

Berørt af forholdsregler

Natten til den 2. oktober 1943 blev fem jøder arresteret på Missionshotellet i Helsingør. De havde i bar forvirring indskrevet sig under eget navn, og midt om natten blev de vækket af tysk politi og kørt til København. Her blev de ført ombord på skibet Wartheland, der...