Fra vrede til håb – rabbinerens bud på en bedre verden

Verden står over for en række store udfordringer, men meget få af tidens store tænkere er i stand til at anskue problemerne fra et perspektiv, hvor verden ses som et samlet hele – altså hvor modsatrettede interesser nok ses som en konflikt, men også som to sider af...