Diplomater, sandhed og Wikileaks

Diplomater er oftest diplomatiske, men hvad rapporterer de egentlig hjem til egen regering? Goldbergs hjerte banker for det ædle og ophøjede, for kultur og kunst, og ikke for nyfigent at pille i andres fortrolige korrespondance. Imidlertid har en 22-årig menig...

Realpolitik og de nyttige idioter

De fleste vil nok undre sig over, at Libyens Gaddafi og Syriens Assad overhovedet kan komme på tale som medlemmer af FN’s menneskerettighedskommission. Ikke desto mindre har førstnævnte været medlem og sidstnævnte er på tale som nyt medlem. Gaddafi har endog stiftet...

Europas “Spøgelse”

I dag er Balkan kendetegnet ved ”hverken krig eller fred”, ja flere af landene har EU-medlemskab eller har udsigt til det. Og eks-kommunisterne i øst er i dag, snart 25 år efter murens fald, ved at falde for aldersgrænsen. Højreekstremismen finder vi i såvel det ”ny”...