Talmudfjender – i tidens ånd

”Den europæiske presse er i flere hovedlande overvejende i jøders hænder”, ”…. Israels børn, både ved kapitalens, ved ordets, ved åndens og kulturens magt, skulle udøve herredømmet”.  Udtalelser som disse ledte i 1870erne Københavns overrabbiner A.A. Wolff i åben...

På sporet af den moderne slægtsroman

Hukommelse er et centralt begreb i jødisk kultur. Som David Roskies, kulturhistoriker og professor ved The Jewish Theological Seminary i New York, udtrykker det: ”I jødedommen er hukommelse et kollektivt påbud, både i henseende til hvad der genkaldes, og hvordan det...

“You can rely on us”

JERUSALEM – En kold februardag i 1947 stod skibet Ulua ind i Københavns havn. Det var isvinter, og Ulua skulle egentlig have anløbet Trelleborg i det sydlige Sverige, men pakis havde lukket havnen dér. Kaptajn Eliav ombord vidste, at han var i overhængende fare for at...