Sangen og krigen i et halvt århundrede

  Jerusalem af guld Af bronze og af lys Jeg er en violin for alle dine sange Yerushalayim shel zahav – Jerusalem af Guld – en sang der taler til så stærke følelser, at det gennemtrænger sproglige, kulturelle og religiøse barrierer. Med sine klare referencer...

Realpolitik og de nyttige idioter

De fleste vil nok undre sig over, at Libyens Gaddafi og Syriens Assad overhovedet kan komme på tale som medlemmer af FN’s menneskerettighedskommission. Ikke desto mindre har førstnævnte været medlem og sidstnævnte er på tale som nyt medlem. Gaddafi har endog stiftet...

Rose Ausländer fra Czernowitz

Rosalie Beatrice Scherzer blev født i Czernowitz den 11. maj 1901. Czernowitz var dengang provinshovedstad i det østrig-ungarske kejserriges østligste kronland Bukovina, og blandt byens omtrent 150.000 indbyggere var der både tyskere, rumænere, ukrainere, polakker,...
Historien om en kuffert

Historien om en kuffert

  Mine egne oplevelser med ’Krigen’ – jeg var tre måneder gammel, da den sluttede – stammer fra ca. 4-års alderen. Den ene var en oplevelse af utryghed. Det var, når mine forældre blev tavse, når jeg trådte ind i et værelse, hvor de sad og snakkede sagte om onkel...