På sporet af den moderne slægtsroman

Hukommelse er et centralt begreb i jødisk kultur. Som David Roskies, kulturhistoriker og professor ved The Jewish Theological Seminary i New York, udtrykker det: ”I jødedommen er hukommelse et kollektivt påbud, både i henseende til hvad der genkaldes, og hvordan det...