Frankfurt am Main, den 19. juli 1950: repræsentanter af de genoprettede jødiske menigheder i den amerikanske, britiske, franske og sovjetiske besættelseszone i Tyskland grundlægger en fælles jødisk paraplyorganisation: Jødernes Centralråd i Tyskland — Zentralrat der Juden in Deutschland. Målet er først og fremmest at påvirke lovgivning om erstatning og at hjælpe Holocaust-overlevere og såkaldte displaced persons med at forberede udrejsen til udlandet, især til USA og Israel. At bosætte sig på langt sigt i gerningsmændenes land er i disse første efterkrigsår for de fleste ganske utænkeligt. De genoprettede menigheder anses i disse år derfor som „Liquidationsgemeinden“, dvs. menigheder, som inden længe vil blive afviklet og opløst. Men i overgangstiden, hvor folk forbereder sig til livet i et andet land, opstår der for en større gruppe alligevel nye livsperspektiver i den unge Forbundsrepublik: Kufferterne, der hele tiden har stået klar til emigrationsrejsen, bliver pakket ud igen og gemt væk.

I årene op til 1990’erne ligger antallet af jødiske menigheder i Tyskland stabilt på omkring 50, med cirka 25.000 medlemmer. Det er først med jerntæppets fald i 1990, at størrelsesforholdet ændrer sig grundlæggende: en stor indvandring af jøder fra tidligere sovjetrepublikker fører til en tredobling af medlemstallet. Og selvom integrationen af de nye medlemmer ikke altid foregik helt gnidningsløst, må man i tilbageblik konstatere, at ankomsten af de nye har været berigende for det jødiske samfund og en vigtig frisk pust til jødisk liv i Tyskland.

I dag er Jødernes Centralråd paraplyorganisation og politisk repræsentant for Tysklands 105 jødiske menigheder og deres omkring 100.000 medlemmer. Den tid, hvor institutionen kun var en slags hjælpeorganisation, som støttede jøder, der ville rejse videre til USA og Israel, er for længst forbi. I mange år har Centralrådets hovedopgave nu været at repræsentere det jødiske samfunds politiske og samfundsmæssige interesser, og at danne en ramme, hvor jødisk liv kan blomstre i Tyskland. Centralrådet udgiver „Jüdische Allgemeine“, Tysklands eneste overregionale jødiske ugeavis, støtter Universitetet for jødiske studier og Centralarkivet for forskning vedrørende jødernes historie i Tyskland (begge med sæde i Heidelberg) og gennemfører desuden talrige outreach-initiativer, f.eks. „Meet a Jew“ eller „Schalom Aleikum“, hvor formålet er at række ud til henholdsvis majoritetssamfundet og til landets muslimske menigheder.

70 år efter sin grundlæggelse som provisorisk organisation, der skulle hjælpe jøderne med at udvandre, er Centralrådet i dag en organisation, der gør en stor indsats for jødisk liv i Tyskland og repræsenterer alle landets jøder — ortodokse, konservative, liberale og sekulære. Spurgt om jødernes situation i Tyskland anno 2020 siger Centralrådets formand, Josef Schuster: „Det jødiske liv har udviklet sig meget positivt her siden 1990 og er blevet en integreret del af samfundet. Kufferterne er pakket ud. Angrebet på synagogen i Halle i fjor ændrer ikke noget ved det — men siden anslaget kan det ske, at den ene eller den anden lige tjekker, hvor kufferterne egentlig er gemt henne.“

 Kilde:

zentralratderjuden.de, juedische-allgemeine.de

LÆS OGSÅ

Afdøde Ruth Bader Ginsburg får statue i Brooklyn

Den afdøde jødiske højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg får sin egen statue i Brooklyn, hvor hun er født og opvokset. New York guvernøren Andrew Cuomo udnævnte medlemmerne af en kommission i denne uge, der skal føre tilsyn med opførelsen af ​​en statue til ære for...

Antisemitiske hændelser i Europa inden for en uge

En kosher-restaurant i det nordlige 19. arrondissement i Paris blev i sidste uge udsagt for hærværk. Ifølge rapporter blev restaurantens vægge og borde ødelagt og overtegnet med hagekors, nazistiske slagord som 'Hitler havde ret' og slagord relateret til den...

Share This