Redaktørerne på Oxford English Dictionary (OED), det prestigefyldte værk om engelsk sprogbrug, der opdateres hvert år for at afspejle aktuelle ord- og sprogtendenser, insisterer på, at deres indflydelsesrige ordbog kun er et øjebliksbillede af den måde, folk taler på i et givet år. ”Vi afspejler snarere end dikterer, hvordan sprog bruges,” forklarede redaktørerne for nylig. Det betyder, at de også “inkluderer ord, der kan betragtes som følsomme og nedsættende”, når og hvis disse ord bliver populære og udbredte.

Hvis OED har ret i at være en afspejling af den måde, folk taler på, er deres nyligt annoncerede opdatering til 2020 direkte skræmmende. Blandt de mange nye ord og udtryk, som OED inkluderede i år, er der flere udtryk, der er meget fornærmende over for jøder.

Tag “Yid”: Det bruges undertiden som et kærligt udtryk af Tottenham-fans, men det er også en nedsættende betegnelse, der jævnligt kastes mod fans af Tottenham Hostpur Fodboldholdet i London, som har en stor jødisk fanskare. Da fodboldholdet gennemførte en undersøgelse af over 20.000 fans i 2019, fandt det, at næsten alle var enige om, at “yid” kunne have antisemitiske konnotationer. OED inkluderer nu “yid” som et officielt ord, defineret  som “en jødisk person.” Og kan også henvise til “en tilhænger af eller spiller i Tottenham Hotspur Fodboldklub (traditionelt forbundet med det jødiske samfund i det nordlige og østlige London)”.

Et andet nyt stødende OED-ord forekommer to gange i ordbogen: Bagel. Ikke den traditionelle jødiske bolle med hul i midten; OEDs seneste definitioner af “bagel” henviser til anti-jødiske udtryk, både i USA og i Sydafrika. I USA definerer OED “bagel” som “… nedsættende og stødende. En jødisk person.” For Sydafrika bemærker OED, at ordet har endnu mere fornærmende konnotationer: ”En velhavende ung jødisk mand, der er karakteriseret som forkælet og materialistisk …”

Udtrykket “had mod jøder” får to nye pladser, både som substantiv (“had mod den jødiske befolkning eller kultur”) og som et adjektiv (“folk, der hader det jødiske folk eller kultur”). “Jødisk mor” defineres offensivt som “den type person, der er overbeskyttende, anmassende eller forstyrrende …”. Byer med store jødiske befolkningsgrupper har også fået nye kælenavne: OED har optaget udtrykket “jøde-kvarter” (“et navn på et område beboet overvejende af jøder …”), “Jødisk York” (“Jew/New York” ) og “jødefri” (“kendetegnet ved fravær af jødiske personer”). OED optager ligeledes en ny definition af “jøde-joke” (“en joke, der gør nar af det jødiske folk”), “jødisk spørgsmål” (ja, det samme udtryk, der blev brugt af nazisterne – nu defineret i OED som “et spørgsmål eller debat om passende status, rettigheder og behandling af jødiske personer i en nationalstat eller i samfundet… ”).

Antisemitisme på fremmarch

Disse nedsættende udtryk kommer midt i en bølge af antisemitisme overalt i verden. I USA nåede anti-jødiske hadforbrydelser for nylig “næsten historiske højder” ifølge Anti-Defamation League (ADL). I 2018 målte man det tredje højeste niveau af antijødiske angreb og andre hændelser siden ADL begyndte at registrere disse hændelser. FBI rapporterede, at over halvdelen af ​​alle hadforbrydelser, der var motiveret af religion, blev rettet mod jøder i 2018, på trods af, at jøder kun udgør omkring 2% af befolkningen. I Storbritannien har angreb mod jøder nået rekordhøje niveauer i de senere år. I Sydafrika er anti-jødiske følelser blandt de højeste i verden. En undersøgelse fra 2019 fandt, at 60% af sydafrikanerne sagde, at de er enige i udsagnet om, at jøder er illoyale, 41% var enige i, at ”jøder ønsker at svække vores nationale kultur” ved at bringe immigranter til landet, og over en tredjedel af sydafrikanerne er enige i eller opfordrer til at isolere Israel gennem indførelse af boykotter og andre sanktioner mod den jødiske stat. Anti-jødiske ord og sætninger, som afspejles i Oxford English Dictionarys nyeste udgave, er en del af denne tendens. Ord betyder noget, og når stødende sprogbrug bliver normalt, øger det hadet og gør fysisk vold mere sandsynligt.

Øger fjendtligheden

“At være hyppig og gentagende offer for hadtale medfører, at vi bliver mindre følsomme over for denne form for verbal vold, som fører til en lavere vurdering af ofrene og større afstand mellem grupper, hvilket igen øger fordommene over for fremmede.” Det var konklusionen fra University of Delaware, professor Michal Bilewicz og hans kolleger, efter at have foretaget en række eksperimenter, der målte virkningerne af hadtale på mennesker, der blev udsat for negative omtale fra andre. At høre negative ord brugt om andre mennesker får os til at føle os mindre sympatiske og øger fjendtligheden. At kalde en jøde “yid” eller “bagel” er derfor ikke ligegyldigt. Det øger antipatien og baner vej for stadig større grad af jødehad. Vi må lokalisere grupper og folk, der bruger fornærmende og anti-jødiske (og andre racistiske) udtryk, som er identificeret i OED og andre steder. OEDs nyeste definitioner holder et spejl op foran os og viser os, hvor stødende vores sprogdiskurs udvikler sig. Det påhviler os alle at gøre, hvad vi kan for at adressere, at krænkende omtale af jøder og andre grupper altid er forkert og aldrig bør tages i brug, konkluderer Dr. Yvette Alt Miller.

 Kilder. Asih.com: Indlægget er oversat og forkortet. Dr. Yvette Alt Miller

LÆS OGSÅ

Afdøde Ruth Bader Ginsburg får statue i Brooklyn

Den afdøde jødiske højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg får sin egen statue i Brooklyn, hvor hun er født og opvokset. New York guvernøren Andrew Cuomo udnævnte medlemmerne af en kommission i denne uge, der skal føre tilsyn med opførelsen af ​​en statue til ære for...

Antisemitiske hændelser i Europa inden for en uge

En kosher-restaurant i det nordlige 19. arrondissement i Paris blev i sidste uge udsagt for hærværk. Ifølge rapporter blev restaurantens vægge og borde ødelagt og overtegnet med hagekors, nazistiske slagord som 'Hitler havde ret' og slagord relateret til den...

Share This