I oktober 1943 blev 7056 flygtninge transporteret til Sverige i en operation, som involverede utallige organisationer og enkeltpersoner. 
De fleste ruter gik fra København, Nordsjælland og Falster. Operationen blev bl.a. udført af de store illegale studenterorganisationer ”Studenternes Efterretningstjeneste” og ”De Danske Studenter” og er dermed en del af Modstandsbevægelsens historie.
“Som fange i flere tyske KZ-lejre har jeg truffet en del af dem, som havde været engageret i jødernes redning. De er nu alle døde.”  
Modstandsbevægelsen Frit Danmarks studentergruppe ”De Danske Studenter” blev jeg medlem af i april 1943. Mine søskende og jeg delte en lejlighed på hjørnet af Rådhusstræde og Nytorv, som snart blev hovedkvarter for gruppen og dens illegale bladvirksomhed. Det var en blandet flok af vidt forskellig politisk, kulturel og religiøs observans, men med en enig front mod nazismen.
Et hovedemne for de mange diskussioner var det 5. bud: ”Du må ikke ihjelslå”. Problemerne opstod, fordi den voksende engelske propaganda for en øget sabotageaktivitet jo indebar, at vi skulle bære våben og være parate til at bruge dem. Her kom det 5. bud i vejen. Eventuelle stikkere havde vi i virkeligheden ingen større chance for at afsløre under jødetransporterne, men intet tyder på, at vi brændte os i den henseende.
En episode tvang mig imidlertid til at gøre op med mig selv, om jeg i givet fald var villig til at likvidere en forræder.
Det var da jeg en dag fik at vide, at fiskerne den foregående aften havde fundet en pram drivende rundt i Øresund med en snes hjælpeløse flygtninge, heriblandt flere børn. De havde fået kontakt med en fisker, som mod betaling var villig til at slæbe prammen til Sverige. Han modtog betalingen, slæbte prammen ud i Øresund, kappede tovet og stak af.
Vores fiskere slæbte nu de ulykkelige flygtninge ind til Skudehavnen, hvor de tilbragte natten. Her traf vores gruppe dem og fik dem omgående til Barsebäck, hvortil de ankom i sikkerhed.
Jeg havde efter denne episode ikke flere problemer med det 5. bud.
Men vi fandt aldrig slynglen.

Jørgen Kieler døde den 19. februar 2017, 97 år gammel.

Tak fordi du følger med på Goldberg.nu, hvor alle artikler kan læses helt gratis.
Redaktionen arbejder til stadighed på at udvikle magasinet, og har du lyst til at hjælpe, er du meget velkommen til at benytte vores donationsmulighed.
Tak for hjælpen!

Share This