Samfund

12. marts, 2017

Nu skal man jo ikke tro på alt, hvad der står i aviserne. Men hvis Haaretz, en god israelsk avis, har ret, har USA i foråret fået EU til udskyde en plan om at ’mærke’ produkter fra israelske bosættelser i de besatte palæstinensiske områder.

7. marts, 2017

Lyrikeren Rose Ausländer emigrerede tre gange til New York, vendte hver gang tilbage til sin barndoms Bukovina, overlevede Holocaust og skrev om blåbærbakker, sort mælk og om at blive forladt af sit land. 

7. marts, 2017

Mine forældre blev deporteret fra Tyskland til en lejr i Polen i 1938. De kom til Danmark som flygtninge i 1939, og de flygtede igen i 1943 til Sverige. I 1945 flyttede vi til Danmark. I 1960 blev vi danske statsborgere.  

7. marts, 2017

Mange jøder, der kommer til Sverige i oktober 1943, regner med, at alt, hvad de ejer, er tabt. Men i København arbejder de sociale myndigheder på at sikre deres ejendom, bl.a. ved hjælp af 200 husnøgler, som Gestapo har afleveret til dem. 

6. marts, 2017

Ja, vi skal beskytte os selv mod spredning af racisme. Men nej, religioner skal ikke beskyttes mod blasfemi.

6. marts, 2017

I modstrid med det man måske kunne kalde god regeringsførelse, der tilstræber at nå nationale mål gennem etablering af venskabelige forhold til andre magter, og i tilfælde af konflikter forhandle om løsninger der så vidt muligt tjener de nationale interesser, er det lykkedes Israels ministerpræsident i stigende grad at isolere landet.

6. marts, 2017

Unge israelere er begyndt at tatovere sig selv med de numre, nazisterne anbragte på deres bedsteforældre.

6. marts, 2017

En personlig beretning om en udflugt, der ikke bare ledte til en restaurant, men også til betragtninger om jødisk identitet.

6. marts, 2017

Conversos, neo-cristianos, marranos, crypto-judeus, anussim – de tvangskonverterede jøder i Portugal og Spanien havde mange øgenavne. Siden 1391, hvor de første pogromer brød ud, og alene i Sevilla hvor de begyndte og kostede over 4.000 jøder livet, var konvertering til kristendommen ofte den eneste vej til overlevelse. Sådan var det også i Belmonte, en lille portugisisk by på grænsen til Spanien, hvor der i generationer har levet en stor gruppe kryptojøder. Men nu vil de ikke være krypto mere.

5. marts, 2017

At tilhøre en minoritet og have flere gruppetilhørsforhold kan være vanskeligt at håndtere. Men det kan også være aldeles uproblematisk. En forudsætning for succes er, at de grupper, man identificerer sig med, ikke er i modstrid med hinanden. Philip W. Heyman er et eksempel på et menneske, for hvem religion og nationalitet sameksisterede uden problemer.

5. marts, 2017

Ny historieforskning viser, at Hans Hedtoft som statsminister ydede stor støtte til bestræbelserne for at skabe en jødisk stat – selvom Danmarks formelle udenrigspolitik var en anden.

5. marts, 2017

Sylvain Itkine, 1908-1944, var banebrydende teatermenneske og aktivt medlem af den franske modstandsbevægelse. I 1930ernes Frankrig formåede han at forene sine kunstneriske evner med sit politiske engagement. Men den store surrealist overlevede ikke Gestapos tortur.

4. marts, 2017

Jeg var tolv år gammel, da jeg kom sammen med Kirsten. ”Kom sammen med” er måske så meget sagt. Vi var bestemt ikke særlig fremmelige, og vores ”komme-sammen” begrænsede sig til at mødes og gå tur, efter at vi havde spist aftensmad et sted mellem halv syv og syv. Jeg var altid den, der var sidst færdig, selvom jeg gjorde, hvad jeg kunne for at komme hurtigt ud ad døren.

4. marts, 2017

Med et Mellemøsten i oprør og diktatorer der står for fald over hele den arabiske verden, er det værd at genopfriske, hvordan en af de mest betydningsfulde fredsaftaler i Mellemøstens historie kom i stand. Det foregik på en ret utraditionel måde, men aftalen er næsten 33 år gammel – og den holder endnu.

4. marts, 2017

I år er det 40 år siden at menneskerettighedsforkæmperen Martin Luther King blev myrdet. Goldberg markerer det ved at fortælle historien om en sang, der blev symbol i kampen mod overgrebene på Amerikas sorte befolkning.

4. marts, 2017

Isi Foighel, professor i retsvidenskab, tidligere skatteminister m.m. udgav i juni bogen Miraklet i Danmark. Jødernes redning 1943-45. Goldberg mødte ham i hans sommerhus i Gl. Skagen.

Gå på opdagelse i arkivet